Маршрутни разписания

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

на градска автобусна линия от центъра на град Бяла до Ж.П. гара

Бяла и обратно в делнични и почивни дни

в сила  от 10.12.2017 г.

 

Работни дни Почивни дни
час , минути час , минути
от автогара

гр. Бяла

от Ж.П.

гара Бяла

от автогара

гр. Бяла

от Ж.П.

гара Бяла

05:05 05:20 05:05 06:00
05:40 06:20 06:40 07:30
     *   06:40 07:00 08:00 08:50
07:20 07:40 09:10 09:40
08:00 08:50 10:00 11:00
09:10 09:40 11:20 12:20
     *   10:00 10:20 12:40 13:30
11:20 12:20 14:00 15:00
     *   12:45 13:20 15:30 16:30
13:45 14:20 17:00 18:00
15:10 16:10 19:00 19:40
16:40 17:00 20:00 21:00
17:30 17:50 21:30 21:50
18:10 18:30    
19:00 19:40
20:00 21:00
21:30 21:50

 

Отбелязаните с този знак *  тръгват от градска болница

 

Настоящото разписание се възлага от Община Бяла на“ БЕСКУ “ ЕООД – гр. Бяла с договор № Д-207 от 19.08.2015 г.  със срок на действие до 19.08.2020 г.

 


 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

На автобусна линия Бяла –Лом Черковна

 

Разст.

км.

Час, минути  

Маршрут

Час, минути
  пристига стои тръгва пристига стои тръгва
      07:10 АГ- Бяла 09:15    
8 07:23 2 07:25 Пет Кладенци 09:00 2 09:02
2 07:31 2 07:33 Бистренци 08:52 2 08:54
9 07:45 2 07:47 Дряновец 08:38 2 08:40
3 07:53 2 07:55 Копривец 08:30 2 08:32
12 08:10     ЛомЧерковна     08:15
               
      13:30 АГ- Бяла 15:35    
8 13:43 2 13:45  Пет Кладенци 15:20 2 15:22
2 13:51 2 13:53 Бистренци 15:12 2 15:14
9 14:05 2 14:07 Дряновец 14:58 2 15:00
3 14:13 2 14:15 Копривец 14:50 2 14:52
12 14:30     ЛомЧерковна     14:35
 

Пътува – четвъртък

 

Обща дължина                         34 км./ в едната посока /

Общо време за движение        60 мин.

Общо време за пътуване         68 мин.

               Настоящото разписание се възлага от Община Бяла на „БЕСКУ”ЕООД – гр.Бяла с договор №Д-207 от 19.08.2015г. със срок на действие до 19.08.2020 г.


 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

На автобусна линия Бяла –Копривец

 

Разст.

км.

Час, минути  

Маршрут

Час, минути
  пристига стои тръгва пристига стои тръгва
      07:10 АГ- Бяла 08:40 2  
7 07:23 2 07:25 р. Пет Кладенци 08:27 2 08:29
2 07:31 2 07:33 Бистренци 08:20 2 08:22
9 07:45 2 07:47 Дряновец 08:05   08:07
3 07:53     Копривец     08:00
 
 
      11:00 АГ Бяла 12:18    
7 11:08 2 11:10 р. Пет Кладенци 12:10 1 12:11
2 11:15 2 11:17 Бистренци 12:05 2 12:07
9 11:30 2 11:32 Дряновец 11:48 2 11:50
1 11:36     Копривец     11:40
 
      13:30 АГ- Бяла 15:00    
7 13:43 2 13:45 р. Пет Кладенци 14:47 2 14:49
2 13:51 2 13:53 Бистренци 14:40 2 14:42
9 14:05 2 14:07 Дряновец 14:25 2 14:27
3 14:13     Копривец     14:20
 
      17:30 АГ Бяла 18:40    
7 17:42 2 17:44 р. Пет Кладенци      
1 17:50 2 17:52 Бистренци      
9 18:04 2 18:06 Дряновец      
3 18:12     Копривец     18:15

 

Пътува – понеделник , вторник , сряда ,  петък

 

Обща дължина                         21 км./ в едната посока /

Общо време за движение        30 мин.

Общо време за пътуване         35 мин.

 

Настоящото разписание се възлага от Община Бяла на „БЕСКУ”ЕООД – гр.Бяла с договор №Д-207 от 19.08.2015г. със срок на действие до 19.08.2020 г.