Работно време

Работно време на общинската администрация:

0т 08:00 до 12:00 часа

от 13:00  до 17:00 часа