Състав и структура

Мандат 2019 – 2023

МАРИАН ПЕТРОВ АНТОНОВ – ПП ГЕРБ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЪРЧЕВ – ПП ГЕРБ
ВИКТОР МАРГАРИТОВ ЙОРДАНОВ – ПП ГЕРБ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ КАРАДЕМИРЕВ – ПП ГЕРБ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – ПП ГЕРБ
ДИЯН ЯНКОВ ДОНЕВ – ПП ГЕРБ
ИВАНКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА – ПП ГЕРБ
КРИСТИАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ – ПП ГЕРБ
МАГДАЛЕН КОЛЕВ СЛАВЧЕВ – ПП ГЕРБ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ КЪНЧЕВ – ПП ГЕРБ
ПАВЛИН СТОЯНОВ НУНЕВ – ПП ГЕРБ
СИЛВИЯ ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА – ПП ГЕРБ
АЙЛЯН РАИФОВА КАРАМЕХМЕДОВА – ДПС
МИЛЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ – ДПС
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ПАНТИЛЕЕВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
МИЛЕН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 • Постоянна комисия по бюджет, финанси и еврофондове  – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВ   КЪНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. МАГДАЛЕН СЛАВЧЕВ

 1. ВИКТОР  ЙОРДАНОВ
 2. АЙЛЯН  КАРАМЕХМЕДОВА
 3. КРАСИМИРА  ПЕНЕВА

 

 • Постоянна комисия по  устройство на територията, общинска собственост, гори и екология –  5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯН  ДОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СИЛВИЯ  ПАНАЙОТОВА

 1. ПАВЛИН   НУНЕВ
 2. МИРОСЛАВ  КЪНЧЕВ
 3. МИЛЕН  ЛАЗАРОВ

 

 • Постоянна комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности –    5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР  КАРАДЕМИРЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. МАГДАЛЕН  СЛАВЧЕВ

 1. ВАСИЛ  КЪРЧЕВ
 2. КРИСТИАН  АНГЕЛОВ
 3. АЙЛЯН  КАРАМЕХМЕДОВА

 

 • Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИН  НУНЕВ

            ЧЛЕНОВЕ: 1. СИЛВИЯ  ПАНАЙОТОВА

 1.         ВИКТОР  ЙОРДАНОВ
 2. КРИСТИАН  АНГЕЛОВ
 3. ЕМИЛИЯ  ПАНТИЛЕЕВА
 • Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, молби, жалби, противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР  ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. КРИСТИАН  АНГЕЛОВ

 1. ВЛАДИМИР  КАРАДЕМИРЕВ
 2. ИВАНКА  МАРИНОВА
 3. МИЛЕН  АСЕНОВ

 

Мандат 2015 – 2019

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА:
МАРИАН ПЕТРОВ АНТОНОВ

ЗАМЕСТНИК–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА:

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА

Постоянна комисия по бюджет, финанси и еврофондове – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ГЕНОВ ВЕЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

1. ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ

2. КОЛЬО ПЕТКОВ КЕЛЕРДЖИЕВ

3. АЙЛЯН РАИФОВА КАРАМЕХМЕДОВА

4. МАГДАЛЕН КОЛЕВ СЛАВЧЕВ

Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие, гори и екология – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯН ЯНКОВ ДОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ

2. МИЛЕН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

3. ПЕТЪР АСЕНОВ КОСТОВ

4. ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЪРЧЕВ

Постоянна комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ПАШКУНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

1. КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

2. АЙЛЯН РАИФОВА КАРАМЕХМЕДОВА

3. ПЛАМЕН ГЕНОВ ВЕЛЕВ

4. ГЕОРГИ БОЖКОВ НАЧЕВ

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИН СТОЯНОВ НУНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ПАШКУНОВА

2. АЙЛЯН РАИФОВА КАРАМЕХМЕДОВА

3. ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ВЪРБАНОВ

4. ВИКТОР МАРГАРИТОВ ЙОРДАНОВ

Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, молби и жалби и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР МАРГАРИТОВ ЙОРДАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

1. ДАМЯН АНГЕЛОВ ПОПОВ

2. ПЕТЪР АСЕНОВ КОСТОВ

3. ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЪРЧЕВ

4. ПАВЛИН СТОЯНОВ НУНЕВ