Проекти

Прессъобщение

Прессъобщение:   Предстоящо откриване на строителна площадка за рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци на община Бяла, област...

Публикувано в Проекти, Съобщения |

Съобщение

На 08.09.2020 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № ФС01-1101/01.09.2020 г. към Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“, финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Публикувано в Проекти |

Съобщение

Публикувано в Проекти, Съобщения |

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

лого ПРСР 2014-2020

 

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)