Контакти

АДРЕС:

7100, гр. Бяла
Област Русе
пл. „ Екзарх Йосиф I” №1

Телефони:
Тел.: 0817 72015
Център за услуги: 0817 72150

Факс: 0817 74634
Електронна поща: byala.rs@byala.bg