Категория: Новини

covid

Съобщение

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020...

covid

За сведение

Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на covid-19

covid

Заповед № РД 11-77

С оглед регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България и създаване на организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените превантивни мерки

flu

Съобщение

Със Заповед на Министъра на здравеопазването, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, е обявена грипна епидемия на територията...

EU-bg

Обява за подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“

д-1 Обява подбор – Педиатър Заявление  Автобиография Обява – педиатър д-3 Обява подбор- Педиатър, гинеколог Заявление Автобиография Обява – педиатър,...