Информация за борба с covid-19

Заповеди и съобщения: Съобщение (30.06.2020 г.) Съобщение (13.04.2020 г.) Съобщение ( 06.04.2020 г.) Дарителска сметка МБАЛ ”ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА” ЕООД Заповед №...