Прессъобщение

Прессъобщение:   Предстоящо откриване на строителна площадка за рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци на община Бяла, област...