Monthly Archive: септември 2020

Untitled-1

Покана

Кметът на Община Бяла, Област Русе г-н Димитър Славов има удоволствието да покани жителите и гостите на общината на премиерата на документалния филм „Ангелът на милосърдието”.

Untitled copy

Съобщение

На 08.09.2020 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № ФС01-1101/01.09.2020 г. към Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“, финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Untitled copy

Обява

Офис за военен отчет Бяла Ви информира, че със заповед на министъра
на отбраната на Република България са обявени 167 (сто шейсет и седем)
вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на
Съвместното командване на силите. Длъжностите следва да се заемат след
провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.