Дневен ред на заседание на 27 август 2020 год. / четвъртък / от 13.30 часа в залата на НЧ ”Трудолюбие 1884”– гр. Бяла