Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

в процедура за определяне на 14 броя съдебни заседатели с мандат 2021г. – 2024 г. за Районен съд – Бяла от района на Общински съвет Бяла, открита с /…/