Обява

Общинска служба по земеделие – гр. Бяла, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Бяла, че към 04.08.2020 г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.