Решения по протокол № 11/11.06.2020 г./

  Приложения: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бяла 2020-2023