Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЯЛА,   От Министерството на вътрешните работи на 21.03.2020 г. публикуваха образец на Декларация, с която...