Daily Archive: декември 27, 2019

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Бяла обявява нов прием за набиране на

EU-bg

Съобщение

Община Бяла уведомява, че на 23.12.2019 г. e подписала Допълнително споразумение /Анекс/ № 5 към Договора за БФП № BG05FMOP001-3.002-0062-С05 между Община Бяла и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”. Във връзка с това Ви информираме,