Дневен ред и материали за заседание на общински съвет Бяла за 27.12.2019 г.

Вижте още...