Daily Archive: декември 6, 2019

unnamed (1)

At the attention of all property owners

Creation of cadastral map and cadastral register starts for villages: Starmen, Peichinovo, Botrov, Polsko
Kosovo, Bosilkovci, Koprivec, Dryanovec, Bistrenci, Lom Cherkovna and Pet Kladenci, municipality Byala,

Region Ruse

unnamed (1)

Съобщение

Навниманието на собствениците на недвижими имоти:
Стартира изработванена кадастрална карта и кадастрален регистър с.Стърмен,
с.Пейчиново, с.Ботров, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Копривец, с.Дряновец,
с.Бистренци, с.Лом Черковна и с.Пет кладенци, община Бяла, област Русе