Daily Archive: ноември 4, 2019

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че Фирма ЕТ „ДЕКАДАНС – Димитър Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 827154646 ще проведе пръскане на пшеница с препарати:

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че Фирма ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на пшеница с препарати: