Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.,Община Бяла уведомява заинтересованите граждани, както следва: