Daily Archive: септември 17, 2019

unnamed (1)

Отчет на кмета на Бяла

Кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов кани
обществеността на общоградско събрание за отчитане на дейността
през мандат 2015-2019 г.