ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ 2019 г. ДО 30 ЮНИ 2019 г.

Вижте още...