Monthly Archive: юни 2019

unnamed (1)

Съобщение за пръскане

УВЕДОМЯВАТ се всички пчелари и жители на гр.Бяла, че Община Бяла, с адрес гр.Бяла, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, БУЛСТАТ 000530493 ще проведе повторно пръскане на тревни площи в урбанизираната територия на гр.Бяла и кв. гара Бяла с наземна и въздушна техника и препарати:

interreg-banner

Прессъобщение

ОБЩИНА БЯЛА ПРОВЕДЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ROBG-278 „SOBY –
ПОДОБРЕНА КООРДИНАЦИЯ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ МЕЖДУ ОБЩИНА БЯЛА И КОМУНА

ГРАДИНАРИ ЗА ЕФЕКТИВЕН ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН“