ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА – 30.05.2019 Г.

Вижте още...