Отворено писмо

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЯЛА     ОТВОРЕНО ПИСМО     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Великден е празник, в който възкръства...