Съобщение

    Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,Община...