Дневен ред на заседание на 28 март 2019 год. / четвъртък /