Съобщение

На 22 март 2018г., петък, от 10.30 часа в читалището в гр. Бяла ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.