Monthly Archive: декември 2018

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне...

thumb

“СОО-1-9084310/14.12.2018 г.- “Доставка на театрално, сценично и фолклорно облекло по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на народни носии” и Обособена позиция № 2 “Доставка на сценични костюми и костюми за танци”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-1/ Предмет на поръчката: “Доставка на театрално, сценично...