Daily Archive: ноември 21, 2018

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предлагаме проект на „Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” за обществени консултации, като...