Monthly Archive: август 2018

unnamed (1)

Покана

Димитър Туджаров – Шкумбата на 31.08 2018 г. от 20:00 ч край басейна.

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-309/22.08.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.09.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

thumb

Съобщение

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЯЛА,    Една от приоритетните области на Български Червен кръст – Русе е  доброволческият мениджмънт с...

unnamed (1)

Покана

На 27 август 2018 год. /понеделник/ от 13:30 часа в залата на НЧ „Трудолюбие 1884“ – гр. Бяла, Община Бяла организира публичен дебат в изпълнение на проект: GRADe – съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България.