Monthly Archive: юли 2018

unnamed (1)

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА СВОБОДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ В ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА СТОПАНСКАТА 2018 / 2019 Г.

14188566_1222879041086843_7884266934785375354_o

Пресинформация

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе Ви уведомява, че тържественото освещаване на новопостроения православен храм „Св. Пантелеймон” намиращ се в квартал гара Бяла, ще бъде на 27 юли 2018 година от 11.00 часа. От 09.30 часа ще започне Света Литургия.

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-272/24.07.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.08.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията...