Покана

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2017 година.