Провеждане на 72-ри Национален туристически поход “По пътя на Ботевата чета- Козлодй-Околчица, 27 май- 2 юни 2018г.”

  Регламент; Приложение № 1; Приложение № 2;