Покана за публично обсъждане на идеен инвестиционен проект: „Концепция за дейности по консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла и подобряване на инфраструктура и туристическия достъп