Обява: Конкурс за длъжността “Директор” на исторически музей – гр. Бяла

  Приложение: Заявление образец.