Monthly Archive: април 2018

EU-bg

Съобщение

Община Бяла уведомява населението на общината, че на 03.05.2018 г. /четвъртък/ ще се проведе общинско учебно занятие на тема /…/

naredba

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

logo_ok-1

Съобщение

Национално движение Русофили гр. София, със съдействиетно на Община Бяла канят обществеността на 28.04.2018 г. /…/