Monthly Archive: декември 2017

unnamed (1)

Становище

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведените обществени обсъждания /…/

unnamed (1)

Съобщение

ОТНОСНО: Закриване на съществуващото „Общинското депо за неопасни отпадъци“ на територията на Община Бяла