Съобщение – отчетно събрание

На 24.11.2017 г. НЧ “Трудолюбие 1884” от 17:30 ч