Съобщение

Кметът на Община Бяла Ви кани на официално откриване на /…/