Протокол №2 от 02.06.2017 г.

Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019 г.