Съобщение

До всички собственици на земеделска и горска техника