Съобщение – удължаване на Проект “Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, обл. Русе”