СОО-4-9063384/13.04.2017 г.- „Реконструкция на съществуваща сграда за съблекални към спортен комплекс и въвеждане на мерки за ЕЕ”

Публикувана на 13 април 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-4/...