Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини на територията на Община Бяла

Вижте още...