Daily Archive: април 3, 2017

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране  на почасови, съботно-неделни...

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини на територията на Община Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на...