ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ, ПО ЗЕМЛИЩА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

Вижте още...