Daily Archive: януари 30, 2017

unnamed (1)

Съобщение

Относно: Повишено потребление на електроенергия на територията на Североизточна България.

checkingspreadsheet

Обява данъци 2017

Община Бяла, област Русе уведомява данъкоплатците, че за предплатилите до

02 май за цялата 2017 година освен отстъпката от 5 на сто, ще се раздадат и 3 (три)

предметни награди на обща стойност до 1000 (хиляда) лева.