Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година

Вижте още...