00497-2017-0001- „Доставка на горива за нуждите на Община Бяла”

Публикувана на 23 януари 2017 г.   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Предмет на поръчката:...