Daily Archive: януари 5, 2017

nap_4

Съобщение

Във връзка с промяна направена в ЗДДФЛ, свързана с облагане на доходи на от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като земеделски стопани